Sådan tjener Findmaaltidskasse penge
Spar op til 765 kr. på de
4 første måltidskasser
BESTIL NU
Supermarkeder

Online supermarked

Pandasia

På Pandasia.dk kan du købe billige asiatiske dagligvarer og billigt sushi-udstyr til konkurrencedygtuge priser.

Hurtig levering - Fri fragt ved køb over 399 kr.
Derfor kan du trygt bruge Findmaaltidskasse

På Findmaaltidskasse arbejder vi for at give dig overblik over måltidskasser. Vi rangerer udbydere og udvalg efter faktorer som popularitet, pris, ekstra features, vores kommisionssats mm. Vi bliver kompenseret for at sende kunder til samarbejdspartnere, og er ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet. Læs mere her

Ved at købe dagligvarer online kan du både spare tid og penge

En stresset hverdag er noget mange danskere kender til. Det kan skyldes ens arbejde, at familien skal passes eller måske noget helt tredje. Der er nok af ting at se til i hverdagen, og sommetider kan man endda være så presset, at man begynder at glemme. Så hvorfor ikke gøre hverdagen en tand nemmere? I dag findes der mange muligheder for at købe dagligvarer på nettet, som et stigende antal af danskere benytter sig af. Ved at handle online kan du både spare tid og penge, og det kan give mere luft i hverdagen. Hvis du ikke kan overskue de mange muligheder for online køb af dagligvarer, kan du anvende vores smarte og brugervenlige søgemaskine på Findmaaltidskasse.dk, som samler en lang række af leverandører af dagligvarer, alt fra Aarstiderne.com til Skagenfood.dk, så det bliver endnu lettere for dig at handle online.

Hvorfor købe dagligvarer online?

Der er mange fordele ved at ordne dine indkøb på nettet. Ved online køb af dagligvarer kan du spare tid, da du hurtigt og nemt kan bestille dagligvarerne på leverandørernes hjemmesider. Det kan ske hvor som helst og når som helst, så du kan foretage din bestilling, lige når det passer dig og din familie. Indkøb på nettet sparer dig også for besværet ved at slæbe børnene med på indkøb. Det kan både være krævende og uoverskueligt at skulle holde styr på indkøbslisten samtidig med, at ungerne løber rundt i butikken. I stedet kan børnene lege på værelset eller i haven, imens du sidder indenfor og bestiller varer til jeres kommende måltider. Du kan også bestille dine varer, inden du henter børnene fra institution eller skole, så du på den måde kan være der 100% for dine børn, når I er hjemme.

Hurtig og effektiv levering, samt et stort udvalg af dagligvarer

Ved køb af dagligvarer på nettet kan du også få dine varer leveret til døren og ofte med en hurtig dag til dag levering. Har du langt til nærmeste supermarked, eller har du bare en stresset hverdag, hvor det er svært at finde tid til at tage afsted på indkøb, kan du nøjes med at åbne hoveddøren, når det banker på fra en af de mange dagligvareleverandører. Bor du i en af de større byer i Danmark kan du tilmed få dine dagligvarer leveret til en ufattelig lav leveringspris. 

I et online supermarked er du også garanteret et stort udvalg af varer. Måske kan du endda få varer online, som du ikke kan finde i dit lokale supermarked. Samtidig får du lave priser, som jævnligt bliver prismatchet med en lang række af de kendte fysiske butikker. Ved at handle online er der også lav risiko for udsolgte varer, da leverandørerne ofte råder over et stort lager, og du kan allerede ved din bestilling se, om varen er på lager. Dermed slipper du for at stå henne i supermarkedet og kigge forgæves på en tom køleboks.

Hvordan foregår det, når du skal købe dagligvarer online?

Når du skal købe dine dagligvarer på nettet kan det både foregå fra en mobil, tablet eller computer. Du skal blot finde din elektroniske enhed og dernæst indtaste hjemmesiden for den virksomhed, du ønsker at købe fra. Hvis du vil have et samlet overblik over de forskellige leverandører, kan du bruge hjemmesider som Findmaaltidskasse.dk, som gør researcharbejdet for dig, og du sparer dermed endnu mere tid, som kan bruges på familien eller selvforkælelse. 

Når du har fundet de ønskede varer, lægger du dem i kurven og trykker bestil. Når bestillingsformularen er udfyldt og afsendt, er det bare om at afvente en ordrebekræftelse, som du modtager inden for få minutter, oftest per mail. På den ønskede leveringsdato vil du så modtage dine bestilte dagligvarer direkte til din hoveddør, og du er klar til at tilberede og servere aftenens middag. Nemmere bliver det ikke.

Er det sikkert at købe sine varer på nettet?

Når du handler på nettet, køber du oftest dine dagligvarer direkte fra den valgte leverandør. Hvis du vil være sikker på, at du handler med et troværdigt firma, kan du kigge efter, om det er e-handelsmærket, da det er en god indikator for sikker handel. Virksomheder i Danmark som sælger over nettet er desuden både omfattet den almindelige købelov og aftalelov, samt en særlig e-handelslov for online handel. 

Er firmaet e-handelsmærket, kan du også være sikker på, at der er tale om en sikker betaling, som krypterer dine informationer og ikke misbruger dem. Du kan også læse firmaets handelsbetingelser, hvis du er i tvivl om levering eller kvaliteten af maden. Da der er tale om råvarer, vil du dog stort set altid blive mødt af en hurtig levering og garanti for, at dine varer ikke er udløbet.

Hvad med ferskvarer og frisk frugt og grønt?

Leverandører af dagligvarer er forpligtet til, ligesom fysiske supermarkeder og restauranter, at opbevare varerne korrekt. Det gælder både kød, fisk, frugt og grønt. Der er derfor ingen sundhedsmæssige risici ved at købe dine dagligvarer på nettet. Varerne er altid friske og af høj kvalitet og naturligvis ikke udløbet. Din dagligvarer pakkes først lige inden din ordre leveres, så både leverandøren og du er sikker på, at varerne er så friske, som overhovedet muligt. Samtidig er dine bestilte varer altid sikkert pakket ind, og er der tale om varer fra køl eller frost, vil du opleve, at de bliver leveret i termokasser eller kølebokse. 

Masser af økologi på nettet

Det er vigtigt at passe på kloden og bevare en god dyrevelfærd. Derfor går online dagligvareleverandører naturligvis også op i økologi. På den måde kan du stadig passe på miljøet, når du foretager dine indkøb over nettet. Hvis du er i gang med at handle online, kan du ofte vælge at filtrere i varerne, så du kun ser det økologiske udvalg. Hvis ikke den valgte leverandør tilbyder sådan en filtrering, vil de økologiske varer være mærket med det røde ikoniske Ø-mærke, som tydeligt indikerer, at der er tale om et økologisk produkt, præcis som du kender det fra butikkerne. 

Veganske varer er også en mulighed

Flere og flere danskere fravælger i dag kød. Enten på daglig basis eller med en eller flere kødfrie dage om ugen. Antallet af veganere, som helt fravælger animalske produkter, er også stigende, og denne efterspørgsel på veganske produkter imødekommer de online leverandører af dagligvarer selvfølgelig også. Når du køber dine dagligvarer, vil du på leverandørernes hjemmesider derfor også se et stort antal af veganske varer. Disse vil ligesom de økologiske dagligvarer også være tydeligt markeret, så du ikke er i tvivl, når du køber ind. 

Køb dine specialvarer online 

Har du en særlig stor interesse for madlavning, eller kan du blot lide at afprøve nogle mere alternative eller nytænkende retter, har du også chancen for at købe en lang række af specialvarer og eksklusive varer på nettet. Det kan være varer, som dit lokale supermarked slet ikke sælger, da der ikke er nok efterspørgsel i din by, men da de digitale dagligvareleverandører leverer varer til hele Danmark, er der et større marked for at føre disse typer af varer. Du kan derfor være heldig både at finde specialvarer, som insekter, vildt eller due, samt de mere eksklusive varer, som ikke sælges i ethvert supermarked. Det kan for eksempel være safran, kaviar, østers eller jomfruhummer. 

Kampagnekoder, inspiration, tips og tricks leveret i din indbakke.
logo